Hold to the truth in your heart

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

0 nhận xét

[INFOGRAPHIC] Teen và chia sẻ video trên Internet

[IMG]

 Bên cạnh hình ảnh thì video cũng là nội dung đa phương tiện được giới trẻ (teen) sử dụng và chia sẻ nhiều trên mạng Internet. Các thiết bị di động giờ đã hỗ trợ tới quay Full-HD, nhiều dịch vụ chia sẻ video xuất hiện và mạng tốc độ cao giúp việc chia sẻ video dễ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là công cụ đắc lực để teen chia sẻ, stream video với bạn bè.Infographic bên dưới sẽ thống kê việc giới trẻ sử dụng, chia sẻ, stream video như thế nào cũng như cách tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro khi chia sẻ video lên mạng Internet rộng lớn.


[IMG]

Nguồn: http://vantri.vn/tintuc/infographic-teen-va-chia-se-video-tren-internet/c574.html

0 nhận xét :

Best viewed on firefox 5+

Tin nóng mỗi ngày

Thiết bị an ninh

About me

Copyright © Design by Xuân Panda